Lezing Katherine Morley

 

Hoe is het om een kind in het theater te zijn?

Op donderdag 20 juni 2024 houdt Katherine Morley (UK) een lezing over haar onderzoek naar de theaterbeleving van kinderen tussen 0 en 6 jaar in de theaterzaal van Nieuwe Veste. 

Theater is een totaalervaring waarin kijken, luisteren, voelen en meebewegen de beleving kleuren. Een nieuwsgierigheid maakt zich meester van het jonge kind, laverend tussen de veiligheid van het bekende en de aantrekkingskracht van het nieuwe dat zich op het podium afspeelt. Zo jong en toch zo aandachtig, horen we vaak terug van ouders en begeleiders. 

Katherine legt uit hoe zintuigen zich ontwikkelen, waarom juist dat stille moment waarin even niks gebeurt, van wezensbelang is én hoe het even mogen aanraken van een vertrouwde metgezel een anker is voor de gezamenlijke kijkervaring. Het theater is een omgeving waarin de allerjongsten floreren.

Het ritme dat ontstaat in de uitwisseling tussen spelers en publiek creëert
een spanningsboog die de aandacht vasthoudt. Spelers op het podium letten op de sfeer en de energie die deze jonge kijkers uitstralen, hoe het spel met grote ogen wordt gevolgd of hoe bewegingen direct worden geïmiteerd. Van kinderen die in staat zijn zich in woorden uit te drukken, komt een respons die prijsgeeft wat zij hebben ervaren. 

Wat valt te ontdekken over de binnenwereld van het allerjongste kind in het theater?
Welke factoren hebben daar invloed op?

Het BRIK festival nodigt ouder, opvoeder, professional, toeschouwer, van harte uit de lezing van Katherine Morley bij te wonen.

De lezing maakt deel uit van het Babelproject.

 

 

Lezing Theaterbeleving

Lezing: Katherine Morley (UK)

Duur: 120 minuten

De lezing is te volgen in de Theaterzaal op donderdag 20 juni in de Nieuwe Veste.
N.B. Deze lezing is in het Engels.